By | March 7, 2023

คลาวด์คอมพิวติ้งกระบวนทัศน์ของคอมพิวเตอร์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มระบบขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เรายังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวหรือสาธารณะ และเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับขนาดได้แบบไดนามิกสำหรับข้อมูล ที่เก็บไฟล์ และแอปพลิเคชัน

ด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้ ทำให้ได้ลดการจัดเก็บเนื้อหา การจัดส่ง ต้นทุนการคำนวณ และการโฮสต์แอปพลิเคชันลงอย่างมาก มีศักยภาพในการเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลจากการตั้งค่าที่ใช้เงินทุนสูงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีราคาผันแปร

หนึ่งในอุตสาหกรรมการวิจัยอย่าง Forrester ระบุว่า Cloud Computing เป็นกลุ่มของโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่เป็นนามธรรม ปรับขนาดได้สูง และมีการจัดการที่สามารถโฮสต์แอปพลิเคชันของลูกค้าปลายทางและเรียกเก็บเงินตามการใช้งาน ในขณะที่สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIST) ได้พัฒนาคำจำกัดความของ Cloud Computing เพื่อเป็นแบบจำลองสำหรับการเปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายตามต้องการที่สะดวกไปยังกลุ่มทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่กำหนดค่าร่วมกันได้ (เช่น เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ) ที่สามารถจัดเตรียมและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการจัดการหรือการโต้ตอบของผู้ให้บริการเพียงเล็กน้อย

ลักษณะเฉพาะของ Cloud Computing ประกอบด้วยบริการตนเอง ซึ่งลูกค้าสามารถร้องขอและจัดการทรัพยากรการประมวลผลของตนเองได้ การเข้าถึงเครือข่ายแบบกว้างทำให้สามารถใช้บริการได้สำหรับเครือข่ายส่วนตัวหรืออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีนี้จัดเตรียมแหล่งรวมของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งลูกค้าดึงมาจากแหล่งรวมของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ซึ่งมักจะอยู่ในศูนย์ข้อมูลระยะไกล

โมเดลบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง

บริการของ Cloud Computing แบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) และ Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS)

ในรูปแบบบริการนี้ แอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์จะเสนอให้กับลูกค้าเป็นบริการตามความต้องการ เป็นอินสแตนซ์เดียวของบริการที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล “ในระบบคลาวด์” ซึ่งมีผู้อื่นเป็นเจ้าของและดำเนินการ และจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโดยปกติจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook, Twitter, Flickr และ Google เป็นตัวอย่างทั้งหมดของ SaaS แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต

Platform-as-a-Service (PaaS)

โมเดล platform-as-a-service (PaaS) เป็นระดับที่เหนือกว่าการตั้งค่า Software-as-a-Service และให้บริการฮาร์ดแวร์ เครือข่าย และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกแบบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ของตนเองได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชัน เช่น ความสามารถในการขยายขนาดและความสามารถในการจัดการ ผู้ให้บริการ PaaS จะใช้ระบบปฏิบัติการ OS และแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ร่วมกันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น J2EE แบบจำกัด แพลตฟอร์ม LAMP (Linux, Apache, MySql และ PHP) เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา ทดสอบ และโฮสต์เว็บไซต์ในท้ายที่สุด นักพัฒนาเว็บสามารถใช้สภาพแวดล้อม PaaS ส่วนบุคคลได้

โครงสร้างพื้นฐานในฐานะบริการ (IaaS)

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) คือความสามารถในการคำนวณและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งให้บริการโดยมาตรฐานผ่านเครือข่าย โมเดลนี้ทำให้ภาระงานง่ายขึ้นโดยการรวมพื้นที่ศูนย์ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ เข้าด้วยกันและทำให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถพัฒนาและติดตั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นของตนเองได้

โมเดลการปรับใช้ Cloud Computing

เพื่อให้พร้อมใช้งานและปรับใช้แอปพลิเคชัน องค์กรสามารถเลือก Cloud Computing บนคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว หรือไฮบริด เพื่อกำหนดเส้นทางคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร Cloud Integrators มีบทบาทสำคัญ

คลาวด์สาธารณะ

โดยทั่วไปแล้ว บริการต่างๆ ที่ให้บริการโดยคลาวด์สาธารณะนั้นมีให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยบริษัทต่างๆ ซึ่งใช้มันเพื่อให้การเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลที่เหมาะสมแก่องค์กรหรือบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโมเดลการปรับใช้นี้ ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องซื้อโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่รองรับ ซึ่งผู้ให้บริการเป็นเจ้าของและจัดการ

คลาวด์ส่วนตัว

ในโมเดลการปรับใช้นี้ โครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์จะดำเนินการเฉพาะสำหรับองค์กรเฉพาะ และจัดการโดยองค์กรหรือบุคคลที่สาม ในขณะที่ให้การควบคุมทรัพยากรที่มากขึ้นและการควบคุมการเช่าแบบหลายพื้นที่ คลาวด์ส่วนตัวมีอยู่เพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของคลาวด์ที่หลากหลาย

ไฮบริดคลาวด์

โมเดลการปรับใช้ Cloud Computing นี้เชื่อมโยงทั้งโมเดลคลาวด์สาธารณะและส่วนตัว ผู้ให้บริการสามารถใช้ผู้ให้บริการคลาวด์บุคคลที่สามในลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วนท่ามกลางคลาวด์แบบไฮบริด และเพิ่มความยืดหยุ่นของการประมวลผล

ดังนั้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกวัน เทคโนโลยีนี้จึงมีตัวเลือกมากมายสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และสำหรับองค์กรและบุคคล Cloud Computing ให้ประโยชน์ และการดำเนินการจะย้ายไปยังอินเทอร์เฟซที่ขนาบข้างด้วยผู้บริโภคและซัพพลายเออร์บริการหลายกลุ่ม