By | March 21, 2023

การวิเคราะห์ธุรกิจ

การวิเคราะห์ธุรกิจเป็นพื้นที่กว้างที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิจัยการดำเนินงานและการวิเคราะห์ทางสถิติ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของแบบจำลองการคาดการณ์และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นจึงถ่ายทอดผลลัพธ์ไปยังผู้บริหาร คู่ค้า และลูกค้า นี่เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้วิธีการเชิงปริมาณรวมถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐานเพื่อจำลองกิจกรรมทางธุรกิจและช่วยในกระบวนการตัดสินใจ

ข้อมูลที่จำเป็น

การวิเคราะห์ธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ใช้ข้อมูลทางธุรกิจที่รวบรวมในแต่ละวัน มีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ที่ได้รับจากข้อมูลซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดี ตลอดจนการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด

ประโยชน์ของแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ทางธุรกิจมักจะใช้ในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ บริษัทดังกล่าวอยู่ในฐานะที่จะได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

การวิเคราะห์ธุรกิจสามารถใช้เพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จรวมถึง:

· ทำเหมืองข้อมูลที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์หรือรูปแบบใหม่ๆ

· ทำการวิเคราะห์ทางสถิติและเชิงปริมาณอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดจึงบรรลุผลลัพธ์บางอย่าง

· ดูการตัดสินใจก่อนหน้าและทดสอบ

· ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการสร้างแบบจำลองเพื่อให้มีความคิดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไร

· สนับสนุนการตัดสินใจเชิงรุก ด้วยวิธีการนี้ พวกเขายังสามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการตอบสนองแบบเรียลไทม์เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

ความท้าทาย

เช่นเดียวกับแนวทางอื่นๆ มีความท้าทายบางประการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ มีความกังวลบางประการเกี่ยวกับการบุกรุกความเป็นส่วนตัวรวมถึงการเปิดเผยทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงและสิ่งใดไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย นอกจากนี้ คุณยังอาจใช้เงินและเวลาจำนวนมากในการจัดการกับโอกาสหรือปัญหาที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างดี

ในการรวมแบบจำลองการคาดการณ์เข้ากับกระบวนการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์องค์กรอย่างชัดเจน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับสูง

นอกจากนี้ยังมีการมีส่วนร่วมของไอที โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจัดการกับความต้องการทางธุรกิจได้ เช่นเดียวกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสมที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลในอดีตและข้อมูลตามเวลาจริง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การนำการวิเคราะห์ธุรกิจไปใช้ไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และในช่วงเวลาหนึ่ง พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขากำลังมองหา ในที่สุดพวกเขาจะประสบความสำเร็จและมีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด